ĐƠN VỊ Partners THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo Viet Nam Blockchain Week nhằm mục đích chia sẻ công nghệ và tạo cơ hội để các chuyên gia công nghệ trên thế giới giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, thông qua đó giúp phát triển cộng đồng Blockchain minh bạch và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các thông tin liên quan đến kêu gọi vốn, giới thiệu mua bán coin và các thông tin gây nhầm lẫn và trái quy định Pháp luật Việt Nam hiện hành sẽ không được phép thảo luận và chia sẻ.

BROUGHT TO YOU BY:

BAN TỔ CHỨC

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

NHÀ TÀI TRỢ ĐÊM TIE.NIGHT

NHÀ TÀI TRỢ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

ĐƠN VỊ THAM GIA

Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

OUR VENUE

Riverside Palace
360D Ben Van Don Str., Ward 1, Dist. 4, HCMC